uvádí...
20. kongres EASTLOG

Bezpečnostní problematika v silniční dopravě

TRANSLOG
17. 5. 2017
14:00 - 14:45
PANELOVÁ DISKUZE

Bezpečnostní problematika v silniční dopravě

Kriminalita v dopravních službách neustává. Jaký je aktuální vývoj a jak se podvodům bránit?