uvádí...
20. kongres EASTLOG

Současnost a budoucnost nákladní silniční dopravy

TRANSLOG
17. 5. 2017
14:45 - 15:30
PANELOVÁ DISKUZE

Současnost a budoucnost nákladní silniční dopravy

Vývoj nabídky a poptávky. Situace s řidiči a trend do budoucna. Technologie pro řešení problémů s kapacitou.