uvádí...
20. kongres EASTLOG

Zaměstnávání cizinců v logistice

trendlog
17. 5. 2017
11:00 - 11:35
Přednáška

Zaměstnávání cizinců v logistice

Legislativní požadavky na zaměstnávání cizinců. Zaměření na dělnické profese v logistice.