uvádí...
20. kongres EASTLOG

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

prof. Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze