uvádí...
20. kongres EASTLOG

Vladimír Čoček

manažer distribuce, Kofola

Vladimír Čoček

manažer distribuce, Kofola

Působí v Kofole v logistice již 12 let a zabezpečuje distribuční tok zboží od přijetí objednávky až po dodání zboží koncovému zákazníkovi jak v retailu tak v HORECe.

Hlavním motem je zjednodušovat.

Kofola: Optimalizace paletových toků

11:45 - 12:30
Případová studie