uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

NOVÝ DEN, NOVÉ VÝZVY

V roce 2020 se svět probudil do nového, nepříliš šťastného dne. Zdálo se, že to ani není den, ale pokračování dlouhé noci. Pandemie změnila každou oblast života. Některá odvětví se hluboce propadla, jiným se naopak dařilo, ale všichni čelili zcela novým výzvám.

Nyní, když tato těžká noc pomalu končí, se díváme, co přinese nový den pro skladování, dopravu, IT, HR nebo investice. Jak vystoupíme z pandemického paradigmatu? O novém dni pro logistiku, dodavatelské řetězce, obchod, výrobu či udržitelnost budou mluvit desítky řečníků a diskutovat více než 400 logistických profesionálů.

Již 24. ročník předního logistického kongresu bude novým dnem pro vaše znalosti a obchodní kontakty.

KONGRES EASTLOG

Kongres EASTLOG je největší logistická událost v České republice, která tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporující networkingový rozměr akce.

Cílem je inspirovat a informovat logistické profesionály o aktuálním dění v oboru, a zároveň jim poskytnout prostor pro sdílení názorů a navázaní nových obchodních kontaktů.

400 ÚČASTNÍKŮ =  400 NOVÝCH OBCHODNÍCH KONTAKTŮ

Z čeho se kongres EASTLOG skládá?

ODBORNÁ KONFERENCE

Jádrem kongresu EASTLOG je odborný konferenční program s ranními a podvečerními společnými bloky pod názvem TRENDLOG. Každý blok nabízí hlavní řečníky a panelové diskuze na témata, která se týkají celého oboru logistika a doprava.

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

Odpoledne se konají tři specializované workshopy na aktuální témata, která hýbou světem logistiky:

AUTOLOG

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

RETAILOG

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po místních a udržitelných produktech, výzvy v oblasti obalů a dopravy – o těchto a dalších podnětech se bude diskutovat na workshopu RETAILOG.

DIGILOG

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil digitalizaci logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat na plné obrátky. Výzvy spojené s automatizací, digitalizací a využitím IT v logistice budou hlavním tématem diskuze na workshopu DIGILOG.

BizLOG

To jsou desetiminutová „speed dating“ setkání zprostředkovaná na přání klienta na základě nabídky dodavatelů. Celý speed dating proces bude aktivně řízen organizátory kongresu. Ideální místo pro setkání zákazníků a dodavatelů na neutrální půdě, kde obě strany rychle zjistí, zda má smysl rozvinout jednání do konkrétnější podoby.

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Po náročném dni naplněném studiem současných logistických praktik na konferenci EASTLOG se účastníci přesunou na VIP setkání logistických odborníků v příjemné neformální atmosféře večera se speciálním programem plných her, soutěží, zábavy a rautového občerstvení. Přítomnost více než dvou stovek logistiků na jednom místě představuje ideální příležitost pro navázání cenných obchodních kontaktů.

SEELOG – NÁVŠTĚVY LOGISTICKÝCH CENTER

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě.

Seznamte se s řečníky 24. ročníku
Děkujeme partnerům 24. ročníku

MÍSTO KONÁNÍ 2021

O2 Universum, Praha