uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

4IGV

Zvyšujeme efektivitu intralogistiky implementací autonomní techniky značky Agilox.

4IGV s.r.o. je společnost s technickým zázemím, která se silně orientuje na nové trendy v technologiích pro realizaci mezioperační dopravy a skladování. Do skladů přinášíme zvýšení efektivity skladování, finanční a prostorové úspory, také zvýšení bezpečnosti. Coby certifikovaný dodavatel na českém trhu nabízíme autonomní vozíky Agilox, které jsou určeny pro přepravu palet.

Dále nabízíme vysokohustotní inteligentní automatizované sklady. Připravíme vám návrh takového skladu přímo na míru vašeho prostoru. Jde o řešení, v němž zaskladňování a vyskladňování v rámci automatizovaného stohovacího systému provádějí roboti. A hlavně: díky tomuto modulárnímu systému ušetříte spoustu místa, které byste jinak potřebovali pro skladování. V našem sortimentu jsou také automatické zásobníky palet a zarovnávače palet.

Podívejme se podrobněji na vozíky Agilox. Jezdí bez lidí, odpadají tedy náklady na obsluhu. Autonomní stroj může dělat takřka nepřetržitě, sám se dokáže průběžně v mezičasech nabíjet. Vozíky ukládají zboží s bezchybným přehledem v místě určení. Implementace autonomní techniky je poměrně rychlá, stejně jako návratnost investice. Automatizace je dnes jasný trend.

Díky tomu, že za námi stojí obchodní skupina Systech Group, můžeme našim zákazníkům poskytnout jedinečnou kombinaci technologických schopností a investiční jistoty. Jste připraveni na zvýšení výkonu? Připojte se k nám. 

4IGV s.r.o. is a technically grounded company that is strongly focused on new trends in technology for the implementation of inter-operational transport and storage.

We bring increased storage efficiency, financial and space savings, as well as increased safety to warehouses. As a certified supplier on the Czech market, we offer Agilox autonomous vehicles, which are designed for transporting pallets.

We also offer high density intelligent automated warehouses. We will prepare a design of such a warehouse tailored to your space. This is a solution in which loading and unloading is carried out by robots within an automated stacking system. Thanks to this modular system, you save a lot of space that you would otherwise need for storage. Our range also includes automatic pallet stackers and pallet aligners.

Let’s take a closer look at the Agilox vehicles. The vehicles run without people, thus eliminating operator costs. Autonomous machines can work almost continuously and during lulls can charge themselves. The vehicles store goods with faultless oversight at their designated destination. The implementation of autonomous technology is relatively quick, just like the return on investment. Today, automation is a clear trend. Our goal is to achieve excellent results in designing and implementing the best in-house logistics solutions that are based on an understanding of logistics operations using new technologies and innovative design. Thanks to the fact we are backed by the commercial entity Systech Group, we can provide our customers with a unique combination of technological capability and investment certainty. Are you ready to boost your performance? Join us.

https://4igv.cz/

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Marek Maťovčík
Commercial and managing director, jednatel

Tel.: +420 732 937 124
jednatel@4igv.cz

Dušan Šutka
Sales manager

Tel.: +420 732 170 289
sutka@4igv.cz

Radka Zobaníková
Business and marketing manager

Tel.: +420 732 603 712
zobanikova@4igv.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat