uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

4IGV

Zvyšujeme efektivitu intralogistiky implementací autonomní techniky značky Agilox.

Maximalizujte svůj logistický výkon

4IGV s.r.o. je společnost s technickým zázemím, která se silně orientuje na nové trendy v technologiích pro realizaci mezioperační dopravy a skladování. Autonomní vozíky Agilox, které dodáváme, zvyšují efektivitu logistiky.
Vozíky jezdí bez lidí, odpadají tedy náklady na obsluhu. Autonomní stroj může dělat takřka nepřetržitě, sám se dokáže průběžně v mezičasech nabíjet. Vozíky ukládají zboží s bezchybným přehledem v místě určení. Implementace autonomní techniky je poměrně rychlá, stejně jako návratnost investice. Automatizace je dnes jasný trend.
Díky tomu, že za námi stojí obchodní skupina Systech Group, můžeme našim zákazníkům poskytnout jedinečnou kombinaci technologických schopností a investiční jistoty. Jste připraveni na zvýšení výkonu? Připojte se k nám.

4IGV s.r.o. is a technically grounded company that is strongly focused on new trends in technology for the implementation of inter-operational transport and storage. The Agilox intelligent guided vehicles that we supply, increase the efficiency of logistics. The vehicles run without people, thus eliminating operator costs. Autonomous machines can work almost continuously and during lulls can charge themselves. The vehicles store goods with faultless oversight at their designated destination. The implementation of autonomous technology is relatively quick, just like the return on investment. Today, automation is a clear trend. Our goal is to achieve excellent results in designing and implementing the best in-house logistics solutions that are based on an understanding of logistics operations using new technologies and innovative design. Thanks to the fact we are backed by the commercial entity Systech Group, we can provide our customers with a unique combination of technological capability and investment certainty. Are you ready to boost your performance? Join us

https://4igv.cz/

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Marek Maťovčík
Commercial and managing director, jednatel

Tel.: +420 732 937 124
jednatel@4igv.cz

Dušan Šutka
Sales manager

Tel.: +420 732 170 289
sutka@4igv.cz

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat