uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Conundra

OUR MISSION: PERFORM BETTER | SAVE COSTS | PLAN FASTER

The Conundra Promise:

KOMPLEXITA ZKROCENA!

Conundra má jeden cíl: optimalizace distribučních toků

Řešíme komplexní plánovací problémy
Hádanky prostě milujeme. Jako specialisté na distribuci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti optimalizace dodavatelského řetězce spojujeme dovednosti a nadšení, abychom rozlouskli váš složitý distribuční rébus.

Hlídáme a snižujeme vaše náklady – denně
Peníze ušetříte pouze tehdy, když je uvidíte v účetním výkazu zisků a ztrát. Conundra má svou osvědčenou metodiku 3PMA©, která umožňuje každodenní sledování plánovaných a skutečných úspor nákladů.

OptiFlow je agile! vyvíjí se s spolu s Vámi
Optimální řešení pro dnešek nebude optimální pro zítřek: změní se poptávka, vozový park i řidiči. Naše síla spočívá v pružnosti systému OptiFlow, který se s těmito změnami dokáže reaktivně vypořádat.

COMPLEXITY CONTROLLED

Conundra has one goal: to optimize distribution flows

We crack your complex distribution puzzle
We just love puzzles. As distribution specialists with years of experience in supply chain optimization, we combine the skills and enthusiasm to crack your complex distribution puzzle. OptiFlow forms a software framework focused on distribution optimization in all its flavors: such as last mile logistics, pickup and delivery, line hauls, cross docking and groupage. The solutions we provide will always be aligned with your business drivers and goals. Results are what our customers want, and what makes us proud.

We guard your savings daily
You only save money if you can see it in the P&L. Conundra has its proven 3PMA© methodology to monitor the planned and actual cost savings on a daily basis. We offer direct and fast feedback; we are focused on saving you money and see it as our responsibility, so we put in the time and effort to achieve the predicted cost savings. That is why we see a significant ROI from the very beginning, improving this ROI even further as time goes by. We treasure and guard these savings, month after month; it’s as important to us, as it is to you.

OptiFlow is agile & self-learning
The optimal solution for today, will not be the optimal for tomorrow: the demand, fleet and drivers  will change. Our strength lies in OptiFlow’s agility to deal with these changes reactively. OptiFlow will proactively suggest changes based on a self-learning system. Each of these suggestions will bring you closer to your goal: lowering costs whilst still achieving results.

www.conundra.eu

Těšíme se na vás!

Steven De Scrijvers
CEO

Tel.: +32497582837
steven.deschrijver@conundra.eu

Kamil Ďuračka
CEE managing director

Tel.: +420 737 546 963
kamil.duracka@conundra.eu

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat