uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Dallmeier Electronic

Turn Images Into Assets

Dallmeier je německý výrobce video řešení, která umožňují logistickým společnostem všech velikostí zlepšit bezpečnost a obchodní procesy. S patentovanými kamerami Dallmeier Panomera® mohou logistické společnosti pokrýt i ty největší plochy, chránit osoby a majetek a realizovat řízení procesů s podporou obrazu. Díky tomu zákazníci na rozdíl od běžných systémů potřebují pouze zlomek kamerových systémů a infrastruktury. Společnost Dallmeier věnuje zvláštní pozornost inteligentnímu propojení dat a obrazu. Ve venkovních prostorách to umožňuje například ověřování procesů při vstupu a výstupu, správu pohledávek, kterou lze využít u soudu, dokumentaci přenosu rizika i poloautomatickou ochranu perimetru. Ve vnitřních prostorách umožňují systémy Dallmeier sledování zásilek na základě dat a obrazu s minimálními časovými náklady a v souladu se všemi platnými předpisy o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Kromě toho zvyšují provozní bezpečnost a podporují prevenci chyb.

Dallmeier is a German manufacturer of video solutions that enable logistics companies of all sizes to improve their security and business processes. With the patented Dallmeier Panomera® cameras, logistics companies can cover even the largest areas, protect people and property, and realize image-supported processes management. As a result, customers only need a fraction of the camera systems and infrastructure in contrast to conventional systems. Dallmeier pays particular attention to the intelligent combining of data and video. In outdoor areas, this enables, for example, the verification of processes during entry and exit, a claims management that can be used in court, the documentation of the transfer of risk as well as a semi-automated perimeter protection. Indoors, Dallmeier systems enable data- and image-based tracking of packages with minimal time expenditure and in compliance with all current privacy and cybersecurity regulations. In addition, they increase operational safety and support error prevention.

https://www.dallmeier.com/solutions/logistics

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těším se na vás!

Jan Bajnar
Business Development Manager Czech Republic and Slovakia

Tel.: +420 773 676 786
jan.bajnar@dallmeier.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat