uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

GLP Czech Republic Management

We Are Deeply Invested

Our ability to think globally and act locally makes us unique in logistics real estate

GLP je přední globální investor a developer působící v oblasti logistiky, nemovitostí, infrastruktury, finance a souvisejících technologií. Naše evropská platforma je postavena na více než 30 letech zkušeností v oblasti logistických staveb, působí ve 12 zemích po celém kontinentu a pokrývá všechny hlavní logistické trhy. Naše evropské provozní portfolio v současné době zahrnuje 5,2 milionu metrů čtverečních nejlepších logistických prostor a naše provozy se nacházejí ve strategických metropolitních oblastech po celém kontinentu. Naše budovy byly navrženy podle udržitelných průmyslových specifikací na nejvyšší úrovni a jsou obsazeny různorodou komunitou „blue-chip“ zákazníků. S využitím zdrojů naší stávající pozemkové banky jsme schopni postavit na klíčových evropských trzích dalších 3,4 milionu metrů čtverečních nových logistických prostor.

GLP is a leading global investment manager and business builder in logistics, real estate, infrastructure, finance and related technologies. Our European platform is built on more than 30 years of experience in logistics real estate and operates in 12 countries across the continent, covering all major logistics markets. In Europe, our operating portfolio currently consists of 5.2 million sq m best-in-class logistics space, and our sites are located at strategic metropolitan areas across the continent. GLP facilities have been developed to sustainable, industry-leading specifications and are occupied by a diverse blue-chip customer community. From our existing land bank, we have the ability to develop a further 3.4 million sq m of new space within our key European markets.

https://eu.glp.com/

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Michal Přib
Business Development Manager

Tel.: +420 778 734 734
michal.prib@glp.com

Alice Bílková
Business Development Manager

Tel.: +420 608 434 215
alice.bilkova@glp.com

Jan Palek
Country Manager CZ & SK

Tel.: +420 777 536 436
jan.palek@glp.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat