uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

GRiT

Automatizace toku dokladů, zboží a peněz

Jsme váš průvodce automatizací procesů

Jsme česká firma, která vyrostla pod názvem CCV Informační systémy. Od roku 2019 používáme název GRiT. Nové jméno značí naši houževnatost. Od roku 1992 jsme se vypracovali na lídra EDI na českém trhu a významného dodavatele cloudových služeb. Společnost má 3 pobočky, které se nachází v Brně, v Opavě a na Slovensku v Nitře. GRiT poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci řešení pro elektronizaci, zpracování a archivaci dokladů, logistických řešení (systémů pro řízení skladů) a dalších služeb pro společnosti v celé Evropě. Každou naši službu můžete používat zvlášť – největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem vaší firmy síť, která se postará, aby doklady, peníze i zboží automaticky obíhaly vaši firmu, vyžadovaly jen minimální ruční kontrolu a vy měli vždy přehled o jejich pohybu.

We are a Czech company that has grown under the name of CCV Information systems. From 2019, we will be using a name GRiT. The new name signifies our strength and grit. From 1992, we have become the EDI leader on the Czech market and a major provider of cloud services. The company has 3 branches in Brno, Opava and Nitra in Slovakia. GRiT provides complex deliveries in development, consultancy and implementation of solutions for digitization, processing and archiving of documents, logistics solutions (warehouse management systems) and other services for companies across Europe. You may use any of our services separately – but they will bring you the most benefit if you bring them together. They will create a network around your company that will ensure that documents, money and products automatically circulate your company, require minimal manual control and that you always have an overview of their movement.

www.grit.cz

Podívejte se na toto krátké video o nás

Těšíme se na vás!

Marek Dmytryszyn
Sales Consultant

Tel.: +420 778 777 032
marek.dmytryszyn@grit.cz

Marek Stanovský
Head of Sales

Tel.: +420 739 389 707
marek.stanovsky@grit.cz

Co kdyby vaše firma nemusela trávit téměř žádný čas řešením dokladů?

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat