uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Kuehne+Nagel

Váš spolehlivý logistický partner od roku 1890

Komplexní logistická řešení pro Váš obchod

Utváříme svět logistiky se silným odhodláním propojovat lidi se zbožím prostřednictvím inovativních a udržitelných logistických řešení.

Se 78 000 zaměstnanci a 1 400 pobočkami ve více než 100 zemích světa se skupina Kuehne+Nagel řadí mezi přední světové logistické společnosti. Na českém trhu působíme od roku 1991. Přes 350 zaměstnanců našich lokálních kanceláří Vám nabízí své odborné služby ve všech sférách logistiky a přináší flexibilní řešení pro Vaše podnikání.

We shape the world of logistics with a strong determination to connect people and goods via innovative and sustainable logistics solutions.

With 78,000 employees and 1,400 locations in over 100 countries, the Kuehne+Nagel Group is one of the world’s leading logistics companies. Operating in the Czech market since 1991, our 350 local employees can offer their expertise in all areas of logistics and provide your business with flexible solutions.

www.kuehne-nagel.cz

Těšíme se na vás!

Jana Smažinková
Key Account Manager - Automotive

Tel.: +420 601 256 897
jana.smazinkova@kuehne-nagel.com

Milan Šotola
Key Account Manager

Tel.: +420 601 256 993
milan.sotola@kuehne-nagel.com

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat