uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

manufactus
GmbH

manufactus GmbH je zákaznicky orientovaná softwarová společnost s 20-ti letou zkušeností s digitalizací logistických toků. Bez plýtvání a s vteřinovou přesností.

Náš 100% digitální IKS e-kanban je tvořen logistickými profesionály – našimi zákazníky, tak abychom pružně podpořily jejich změny a logistické potřeby. Klíčová stále zůstává precizní „Standardizovaná úroveň zásob“, plánování a realizace výroby dle aktuální situace. 100% globální online prostředí umožňuje pružné plánování a řízení procesů s razantním snížením operativních nákladů všech účastníků logistického toku až o 40 %.

Připravili jsme pro Vás i reálné příklady funkčních her pomocí SMART prvků. Přijďte si osobně prožít zkušenost s naším IKS e-kanbanem.

manufactus GmbH is a customer-oriented software company with 20 years of experiences in logistic flows digitalization. Work without waste and in precision of single second.

Our 100% digital IKS e-kanban is designed by logistic professionals – by our customers. IKS flexibly supports their changes and their logistical needs. We use precise „Standardized inventory level“ calculations, scheduling and production planning released according to actual situation. 100% global online environment enables up to 40% of operational costs reduction in the logistic flows for all the participants.

You can make your personal experience with IKS and SMART technology integration. Come and play one of ours SMART logistic games – enjoy it!

www.e-kanban.cz

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

Těším se na vás!

Venuše Dolejšová
Supply Chain & Kanban Professional

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat