uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

ROHLIG SUUS Logistics

ONE STEP AHEAD

Jsme nadnárodní rodinnou společností. Již více než 30 let poskytujeme našim klientům efektivní řešení v oblasti řízení logistiky i globálního dodavatelského řetězce. Po celé Evropě zaměstnáváme více než 2000 zaměstnanců ve 30 pobočkách.

Cílem společnosti je pomoci našim klientům zvýšit konkurenceschopnost a efektivitu jejich dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Provádíme přepravy různého druhu (ROAD, RAIL, SEA, AIR), zajišťujeme ale i zakázky na klíč (MOTORSPORT, OVERSIZE, MULTIMODAL). V rámci 4PL služby navrhujeme optimalizaci logistických tendrů, analyzujeme dopravní náklady, zajišťujeme control tower. V kontraktní logistice se staráme  o plynulost dodavatelských řetězců a podporujeme rozvoj našich zákazníků.

Naše hodnoty – partnerský přístup, neustálé zlepšování a snaha být vždy „O KROK NAPŘED“ z nás dělají dobrého a spolehlivého partnera i v těžko předvídatelném ekonomickém prostředí.

We have been a multinational family logistics company. For more than 30 years, we have been providing our clients with effective solutions in the field of logistics and global supply chain management. We employ more than 2,000 employees in 30 locations across Europe.

The company’s goal is to help our clients increase the competitiveness and efficiency of their supply-chain customers.

We carry out transport of various types (ROAD, RAIL, SEA, AIR), but we also provide tailormade orders (MOTORSPORT, OVERSIZE, MULTIMODAL). As part of the 4PL service, we propose optimization of logistics tenders, we analyze transport costs, we provide a control tower. In contract logistics, we ensure the smoothness of supply chains and support the development of our customers.

Our values – a partnership approach, constant improvement and the effort to always be „ONE STEP AHEAD“ make us a good and reliable partner even in a difficult predictable economic environment.

www.suus.com

STÁHNĚTE SI NAŠE LETÁKY:

Těším se na vás!

Tomáš Panenka
Commercial Director Czech & Slovak Republic

Tel.: +420 703 140 514
tpanenka@suus.com

VIDEO: Účast na Dakar Rally

youtube-icon

VIDEO: Nový sklad v ČR

youtube-icon

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat