uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Trans.eu

Road Transport Platform

Směr, kterým se skupina Trans.eu Group S.A. vyvíjí, je jasně definován jejím posláním: Děláme evropskou silniční dopravu SMART & FAIR. Přístup k inovativním řešením je prvním krokem k logistice budoucnosti. To se promítá do zvýšení efektivity provozu a bezpečnosti celého dodavatelského řetězce. Proto Platforma Trans.eu představuje vstup do světa algoritmů, automatizace, integrace, strojového učení a ekonomiky sdílení pro odesílatele, spedice a dopravce.

Trans.eu tvoří jednu z největších sítí dopravních subdodavatelů z celé Evropy do Eurasie. Našich 25 000 přepravních společností a LSP provádí odhadem 30 % mezinárodních přeprav po celé Evropě a sdružuje více než 150 000 profesionálních řidičů nákladních vozidel. Naše řešení využívá také 9 000 spedičních společností a 6 000 objednatelů.
Náš mezinárodní tým s 12 kancelářemi a centrálou se sídlem ve Wroclawi poskytuje lokalizovanou podporu z Evropy po Turecko a Kazachstán.

The direction in which the Trans.eu Group S.A. develops is clearly defined by their mission: We make European Road Transport SMART & FAIR. The access to innovative solutions is the first step towards the logistics of the future. This translates into an increase in the efficiency of operations and security of the entire supply chain. That is why the Trans.eu Platform constitutes an entry into the world of algorithms, automation, integration, machine learning and sharing economy for shippers, forwarders and carriers.

Trans.eu forms one of the largest networks of transport subcontractors from all over Europe to Eurasia. Our 25,000 transport companies and LSPs carry out an estimated 30% of international transports across Europe and while bringing together more than 150 000 professional HGV drivers. Our solutions are also enjoyed by 9 000 forwarding companies and 6 000 shippers.
With 12 offices and HQ based in Wroclaw, our international team provides localised support from Europe to Turkey and Kazakhstan.

https://www.trans.eu/cz/

https://www.trans.eu/

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

Těšíme se na vás!

Michal Mikinič
Business Development Manager

Tel.: +421 911 330 054
mmikinic@trans.eu

Ján Kyselica
Sales & Support Specialist

Tel.: +421 902 355 610
jkyselica@trans.eu

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat