uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Viscon Logistics

Fully designing your process in Production
Logistics, Warehousing & Fulfillment

Viscon Logistics specializes in moving pallets and crates from docks to production lines and back. Our solutions match with the fast-paced demands of food processing and manufacturing. Whether products are being cut, packed or assembled: let us take care of the rest.

Viscon provides automated storage and retrieval systems (AS/RS) and all connected material handling solutions to efficiently run your operation. Our intelligent software platform integrates all automation equipment, allowing complete control of your facility. We take pride in developing what you need based on our portfolio of solutions.

Our logistics solutions take care of the entire flow of products, crates and pallets. We make sure they are automatically moved, buffered and stored throughout the production process. In addition, our expertise in crate cleaning solutions enables you to control the flow of thousands of dirty and clean crates throughout your facility.

Společnost Viscon Logistics se specializuje na manipulaci s paletami a bednami z doků na výrobní linky a zpět. Naše řešení odpovídají rychlému procesu zpracování potravin a výroby. Ať už se produkty řežou, balí nebo montují: nechte nás se postarat o zbývající činnosti.

Společnost Viscon poskytuje automatizované skladovací a vychystávací systémy (AS/RS) a veškerá související řešení pro manipulaci s materiálem, abyste mohli efektivně vykonávat svou činnost. Naše inteligentní softwarová platforma integruje veškerá automatizovaná zařízení a umožňuje kompletní kontrolu nad vaším provozem. Jsme hrdí na to, že na základě našeho portfolia řešení dokážeme vyvinout to, co potřebujete.

Naše logistická řešení se starají o celý tok výrobků, beden a palet. Zajišťujeme jejich automatický přesun, vyrovnávání a skladování v průběhu celého výrobního procesu. Naše odborné znalosti v oblasti řešení pro mytí přepravek vám navíc umožní řídit tok tisíců znečištěných a umytých přepravek v celém podniku.

www.viscongroup.eu

PODÍVEJTE SE NA TOTO KRÁTKÉ VIDEO O NÁS

Těšíme se na vás!

Bart Kunst
Commercial Director Viscon Logistics

Tel.: +31 6 513 533 76
b.kunst@viscon.eu

Michal Zavadil
Area Sales Manager

Tel.: +420 777 756 554
m.zavadil@viscon.eu

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Rezervovat