uvádí...
22. kongres EASTLOG, 15.–16. května 2019

Program

Logistické trendy
1. den
15. 5. 2019
2. den
16. 5. 2019

Úvodní slovo

Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Iva Werbynská, ATOZ Group

Networking, rychlost, technologie, matchmaking

Čerstvé ryby jsou jedním z nejtěžších produktů v logistice. Získávání, vytváření a respektování chladícího řetězce a souvisejících technologií. Dnes HOPI FISH HUB zpracovává největší množství druhů mořských plodů v Evropě s vynikající a komplexní sítí. VIDEOPOZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Pierre-Manuel Boels, HOPI CEE FISH HUB

Úvodní prezentace – Exponenciální technologie & člověk

Jak zjistit, která technologie se uchytí a která nikoliv? Bude to Rozšířená realita, nebo Bitcoin? A je Bitcoin ještě relevantní, nebo je mrtev? Jak hra Pokémon změnila vnímání budoucnosti firmy Apple i Google. Budeme žít ve virtuální realitě, kterou bude ovládat umělá inteligence? Co přesně znamenají exponenciální technologie a proč je důležité si uvědomit, že my (lidé) umíme přemýšlet lineárně, ale nikoliv exponenciálně. A jak se připravit na budoucnost, kde stroje budou stát po našem boku? Petr se ve své prezentaci lidskou řečí pokusí přiblížit co to exponenciální technologie jsou včetně konkrétních příkladů (Virtuální realita, Blockchain, Umělá inteligence) jak daleko jsou tyto technologie nyní v různých oblastech (medicína, stavebnictví, automobilový průmysl, finance) a hlavně, jak se připravit na budoucnost, ve které nám stroje práci seberou, ale zároveň pro nás budou vytvářet pracovní místa, která si ještě nyní neumíme představit. VIDEOPOZVÁNKA NA PREZENTACI
Petr Mára, Technology Evangelist

Proměna skladů aneb Jak hledat sklad, který obstojí před výzvami příštích let – PANELOVÁ DISKUZE

Za posledních deset let prošly sklady neuvěřitelným vývojem. V první části diskuse se zamyslíme nad tím, jaká byla povaha této změny, jak ji přijali zaměstnanci, jak se s množstvím skladů v krajině proměnilo veřejné mínění a do jaké podoby se dostaly nejvyspělejší sklady současnosti? Zeptáme se také na to, jak budou vypadat sklady za další dekádu. V druhé části diskuse se přeneseme do žhavé současnosti. S rychlým vývojem obchodování a logistiky je spojena závislost firem na moderních skladech, na trhu však přetrvává nedostatek těchto prostor. Často se také řeší dilema greenfield versus brownfield. Zaměříme se tedy na otázku, jak hledat „ideální“ sklad, který v následujících letech dokáže čelit podobně dramatické a rychlé proměně, jakou jsme zaznamenali v poslední dekádě. Moderuje Stanislav Břeň
Dušan Kastl, Contera
Petr Zaoral, Prochazka & Partners
Martin Baláž, Prologis
Tomáš Míček, P3 Logistic Parks
Pavel Sovička, Panattoni
Martin Šumera, 108 Agency
Miroslav Kotek, Colliers
11:15 - 11:45

Dopolední přestávka na kávu

Logistika v makroekonomickém kontextu

Prezentace se bude věnovat aktuální makroekonomické situaci a představí výhled na letošní a příští rok. Zodpoví, zda se máme v dohledné době obávat ekonomického poklesu a jaký by to mělo dopad na logistický sektor. Věnovat se rovněž bude základním trendů ve spotřebě a tržbách s přesahem do logistického sektoru, jakož i souvislostem s cenami aktiv.
Martin Slaný, Ekonom

Ekonomické vize a úhly pohledu na budoucí vývoj logistiky v ČR – PANELOVÁ DISKUZE

Jaké jsou možnosti investic do nových logistických řešení vs. interní ekonomická situace společnosti? Jaký bude vývoj průmyslového odvětví vzhledem k ekonomické situaci? Probereme téma leaders a followers v návaznosti k logistickým projektům. Jaké jsou ekonomické dopady Brexitu v logistice a průmyslové výrobě? Jak na ekonomický provoz logistických center, úsporná řešení a nové technologie? Jak se vyvíjí demografická situace a vývoj disponibility zaměstnanců v Evropě? A jaké vlivy mohou změnit ekonomický rozvoj?   Moderuje Jan Pokorný, ředitel zpravodajství Českého rozhlasu
Oto Hausmann, LOGIO
Oldřich Petránek, Inlogistics
Ferdinand Hlobil, Cushman & Wakefield
Martin Piškanin, HOPI
Miroslava Jechoux, Klub logistických manažerů
Martin Slaný, Ekonom
13:00 - 14:30

Oběd

13:00 - 14:30

BiZLOG

Věnujte 10 minut pro nový business! Zúčastněte se organizováných setkání mezi partnery kongresu a účastníky, které proběhnou během polední přestávky.
14:30 - 17:30

AUTOLOG

Sekce zaměřená na problematiku logistiky v sektoru automotive. Moderuje Tomáš Hladík, Head of Consulting, LOGIO.

Efektivní řízení dodavatelského řetězce

Jak být skutečně efektivním dodavatelem sektoru automotive?


Tomáš Hladík, LOGIO

Zkušenosti z realizací automatizace v automobilovém průmyslu

Slovo automatizace je v posledních pěti letech jako magnet. Přitahuje logistiky i výrobní manažery, kteří stojí před výzvou optimalizace přetížených provozů. Zvláště pak v oblasti automobilového průmyslu nacházejí automatizované logistické procesy zcela oprávněně své uplatnění. A není to pouze tento obor, který využívá rytmizace výroby, hledá výrazné úspory a reaguje na hraniční nedostatek pracovníků. Současně s velkou poptávkou po automatizované manipulaci a skladování se také ukazují zcela zřetelně i typické otazníky každé nové implementace. Kdy je vhodné o automatizaci uvažovat, jakou formu automatizace zvolit a jaký je nutný postup a rozfázování příprav? VIDEOPOZVÁNKA NA PREZENTACI
Aleš Hušek, Toyota Material Handling CZ

Alternativní možnosti dopravy

Elektromobilita a alternativní možnosti dopravy jako je carsharing, se stávají stále diskutovanějšími tématy. Rádi bychom vám tyto možnosti představili spolu se společností Louda Auto a.s. a Car4way.
Martin Horský, Car4way
15:45 - 16:15

Odpolední přestávka na kávu

Algoritmy umělé inteligence a jejich využití nejen ve výrobě

Seznámíme se s tím, co to přesně je umělá inteligence a kde nám může pomoci. Podíváme se na metody, které nám pomáhají predikovat výsledky na základě historických dat. Ukážeme si algoritmy, které dávají strojům schopnosti reagovat na nové situace a adaptivně hledat řešení problémů. Na závěr se budeme věnovat několika konkrétním případům nasazení umělé inteligence ve výrobě, logistice a prodeji.
Pavel Kordík, ČVUT

10 způsobů, jak změnit svět

Samořiditelné elektrické dodávky, které si bez lidské obsluhy sami vymění baterku, a dovezou zboží kamkoliv a kdykoliv – nový trend, na které už nyní sází miliardy největší globální vizionáři. Jaké jsou největší automobilové vynálezy a inovace, ze kterých už nyná můžete těžit i vy a v blízké budoucnosti efektivně použít pro váš byznys.
Radek Janků, BattSwap
14:30 - 17:30

ITLOG

Workshop věnovaný využití informačních technologií v logistice. Moderuje Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance. .

Kybernetická bezpečnost – souvislosti zjevné i skryté, zvláště pak v logistice

Celý svět je prorostlý informačními a komunikačními technologiemi, které mají významný vliv na životy jednotlivců, fungování firem, institucí, států, unií a celého světa. Spoléhání se na informační technologie v téměř všech oblastech sebou nese i významná rizika. Propojený svět tato rizika násobí. K jejich snížení vede cesta jen přes kvalitní zabezpečení kybernetické a informační bezpečnosti. Jaké jsou tedy zjevné i skryté souvislosti kybernetické a informační bezpečnosti ve vztahu k logistice?
Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti

Standardy GS1 – aktuální trendy v logistice

Standardizace je procesem sjednocení s využitím obecně akceptovaných standardů s cílem dosažení kompatibility, srozumitelnosti a opakovatelnosti.
Michal Bílý, GS1

Umělá inteligence v logistice

Řízení logistických procesů technologiemi a procesy rozšířené inteligence (Augmented Intelligence) Součást transformačních procesů řízení logistiky tvoří i technologie umělé inteligence. Spojení strojové inteligence (Machine Intelligence) jako nástroje a lidských kognitivních schopností (Human Intelligence) vede k agilnějším, dynamičtějším a výkonnějším logistickým procesům. Případová studie uvede tři příklady inteligentního řízení dodavatelského řetězce z oblasti řízení skladových procesů (WMS), vnitropodnikového zásobování (Milk Run 4.0) a optimalizace materiálových toků. VIDEOPOZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Peter Bílik, ANASOFT
15:45 - 16:15

Odpolední přestávka na kávu

Efektivní práce s dokumenty v cloudu

Ani ty nejlepší podnikové systémy nejsou připravené řešit pokročilou správu dokumentů. Mnoho firem se proto s rostoucími nároky na firemní procesy rozhodne k pořízení DMS systému (document management system). Těch je na trhu dostupná celá řada a stále více firem přesouvá řízení procesů spojených se správou dokumentů do cloudu. Jak může takový systém zefektivnit práci s dokumenty ve Vaši firmě? Ukážeme si zpracování dokumentu pomocí cloudových nástrojů v praxi.
Kateřina Tillingerová, Navisys
Jan Bárta, Navisys

Digitalizace ve výrobě a logistice – PANELOVÁ DISKUZE

Hranice mezi výrobou a logistikou se stírají. Jak plánovat a tím zvyšovat výkonnost výroby?  A jak optimalizovat logistiku směrem k vyšším hodnotám?
Petr Kuchyňa, Kiekert
Petr Závodný, Dr. Max Pharma
Roman Žák, Aimtec

Efektivní řízení intralogistiky pomocí cloudu

Díky intuitivní webové aplikaci dokážete rozprostřít práci v čase. Odbouráte s ní často nepříjemné telefonáty, a emaily, vyhodnotíte si spolehlivost dopravců a budete mít pod palcem směny na skladech. Time Slot Control toho umí ale mnohem více, protože se nebojí integrace s jinými systémy a nadstavbovými moduly, ba naopak jimi doplňuje svoji komplexitu, a stává se tak mocným logistickým nástrojem. Konkrétní případ si povíme se zástupcem spol. Bohemia Cargo s.r.o., Jiřím Ullmannem.
Vladimír Kocourek, Lotraco
14:30 - 17:30

PRODLOG

Workshop věnovaný logistické podpoře výroby. Moderátor: Filip Plevač, expert na digitalizaci.

Trendy a reálné aplikace průmyslu 4.0

Aby hodnota Vaší společnosti mohla stoupat, prochází postupnými přeměnami. V poslední době se jedná vyloženě o metamorfózu logistického světa, která ovlivňuje i další části businessu. Ukážeme si nejmodernější postupy a možnosti v digitalizaci firemních logistických procesů, jejich přínosy i rizika spojená s implementací.
Filip Plevač

Energy management pro provoz manipulační techniky ve skladech

Moderní technologie přinášejí stále nové možnosti, jak ušetřit náklady za palivo a energie při provozu manipulační techniky. Přednáška přinese důležité informace o tom, jak si vybírat pohon pro manipulační techniku, srovnání jednotlivých druhů pohonu a konkrétní příklady z praxe. Posluchači se dozvědí, jak provádět optimalizaci nákladů na spotřebu elektrické energie. Zajímavé téma budou představovat také alternativní pohony – CNG a palivové články a jejich nasazení v praxi. Řešena bude také energetická bezpečnost a diverzifikace rizik vzniku vysokých nákladů pří výkyvech cen paliv na trhu. VIDEOPOZVÁNKA NA EASTLOG
Martin Řehák, Linde Material Handling
Josef Bartoníček, Linde Material Handling
15:45 - 16:15

Odpolední přestávka na kávu

Řešení pro bezpečnost, optimalizaci procesu a úsporu nákladů v logistice

Prezentace je zaměřená na představení nejmodernějších trendů v oblasti videoanalýzy a její využití v rámci optimalizace logistických procesů. Řešení umožňuje klientům zjednodušit řízení celkového procesu s cílem efektivního snižování provozních nákladů.
Jan Bajnar, Dallmeier

Moderní trendy v logistice výrobního průmyslu

Rozbor současných trendů včetně automatizace a digitalizace.
Petr Jirsák, VŠE

Současné trendy v plánování S&OP (Sales & Operations Planning)

Přesné S&OP je základem pro řízení každé organizace. Zjistěte více o metodách a nástrojích, které jsou potřebné pro efektivní nastavení procesu S&OP u vás ve firmě. Naučte se více o benefitech, které přináší spolupráce, koordinace a integrace informací z jednotlivých firemních oblastí a od vašeho okolí – dodavatelů, zákazníků, logistických partnerů. Pochopte osvědčené postupy založené na analytickém uvažování pro funkční S&OP proces. S&OP najde své uplatnění v každé organizaci. Malé i velké, výrobní nebo poskytující služby, zakázkové výroby i výroby na sklad.
Rob Van Stratum, Supply Chain Education CZ
14:30 - 17:30

HRLOG

Seminář zejména pro HR manažery logistických společností. Moderuje Jindřich Hodek, obchodní ředitel INDEX NOSLUŠ.

Mýty a iluze chování

Jaké kompetence a chování má rozvíjet jednotlivec v dnešní rychlé a agilní době. Vybrané kognitivní nevědomé zkratky, které ovlivňují naše odhady,přístup k rizikům a mají dopad na reálnost našich plánů.
Josef Hajkr, Shine Consulting

Peklo změn II.

Motivace a duševní pohoda - téma zahrnuje nové poznatky o motivaci lidí pro práci na projektech, změnách a inovacích. Budou prezentovány 3 tipy pro zlepšení prostředí v organizaci.
Josef Hajkr, Shine Consulting

Peklo změn III.

Strategický přístup, agilita a pružnost - téma řeší situaci, kdy máme realizovat mnoho změn. Přitom ale není možné vše plánovat. Bude prezentována ukázka toho, jak vytvářet srozumitelné záměry.
Josef Hajkr, Shine Consulting
15:45 - 16:15

Odpolední přestávka na kávu

Nedostatek pracovní síly? Zaměstnejte osoby s trestní minulostí!

Mohou být odsouzení a bývalí vězni  pracovní síla, která zaplní volná pracovní místa? Centrum RUBIKON podporuje osoby s trestí minulostí. Pomáhá jim v získání práce, začlenění se zpět do pracovního procesu a radí jim, jak uspět na trhu práce.
Lucie Streichsbierová, RUBIKON Centrum

Technologické trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Novinky a trendy ve vzdělávání se dnes točí především kolem technologií a jejich využitelnosti. Dozvíte se nejen, jak funguje mikrotrénink a nakolik může být efektivní v řízení velkých prodejních sítí, ale také jak používáme při tréninku virtuální realitu a jak řešit motivaci řadových zaměstnanců.
Kateřina Petránková, IPSOS
17:30 - 23:00

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

Neformální networkingový večer je ideálním místem pro utužení stávajících a navázání nových obchodních kontaktů. Součástí večera je raut, živá hudba, bar s míchanými nápoji, ochutnávka vína, hry a soutěže. A to vše tentokrát přímo v AQUAPARKU v HAVAJSKÉM STYLU!  

SEELOG

Cílem této programové části je představit „logistiku v praxi“ a zprostředkovat informace o zajímavých projektech přímo od manažerů významných logistických center v České republice. Jedinečná příležitost seznámit se s nejnovějšími operačními systémy a trendy ve skladování, supply chain managementu a distribuci přímo na místě. Jedna z návštěv proběhne v HOPI CEE FISH HUB. Dále navštívíme LOGISTICKÉ CENTRUM GLOBUS - JIRNY.
Na co se můžete těšit v centru HOPI JAŽLOVICE?
 • robotické pracoviště v centrálním skladu mixující jogurty na míru každému zákazníkovi
 • Master control center office, ve kterém se kontroluje průchod zakázky firmou v reálném čase
 • největší sklad mraženého zboží v České republice
 • HOPI RoadTrain, což jsou čtyři teplotní režimy, o délce 25,25 metrů a maximální hmotnost nákladu 21 tun
 • hi-tech inovaci eDriver
 • HOPI FISH HUB, kde bude k vidění mimo jiné logistika živých mořských korýšů, automatická linka na zpracování ryb a další služby s přidanou hodnotou
Čím vás naláká logistické centrum GLOBUS?
 • Logistické centrum GLOBUS je prostor, jehož celková skladová plocha činí cca 60 000 ma pracuje zde okolo 250 zaměstnanců.
 • Měsíčně odjede z Jiren na hypermarkety okolo 1500 kamionů.
 • Z Jiren se distribuují sortimenty potravin, nepotravinové zboží, Baumarkt, čerstvé potraviny a ovoce – zelenina.
 • Logistika nepotravinových sortimentů, potravin a Baumarktu probíhá v nechlazených skladech, sortiment čerstvých potravin a ovoce & zeleniny se skladuje v teplotních režimech 4–6, respektive 8–10 stupňů.
 • Bude vám představena technologie Honeywell Vocollect Voice Solution, která představuje nacvičené hlasové řešení pro správu skladu.