uvádí...
23. kongres EASTLOG, 27.—28.srpna 2020

Program

Logistické trendy
Společný program
28. 5. 2020
AUTOLOG
28. 5. 2020
ESHOPLOG
28. 5. 2020
ITLOG
28. 5. 2020
RETAILOG
28. 5. 2020
2. den
29. 5. 2020
8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 12:00

Společný dopolední program

Úvodní slovo

Jeffrey Osterroth, ATOZ Group
Petr Neckař, ATOZ Group

Inspirující úvodní prezentace

Úspěch v době digitální: Potřeba koperníkovské revoluce v podnikání

V této vizuálně bohaté prezentaci, založené na obsahu své nové knihy „Transition Point“, přibližuje Sean A. Culey, jako nová vlna revolučních technologií zásadně mění téměř všechny aspekty dodavatelského řetězce, včetně vztahu mezi zákazníkem a firmou. Představí pohled do velmi blízké budoucnosti, kdy nadcházející, mnohými paralelními „nepříjemnostmi“ doprovázená, automatizace povede k hodnotovému řetězci, který je plně automatizovaný, personalizovaný a lokální.

Pomocí videí a inovativních prezentačních nástrojů odhalí povahu těchto změn, a to od zaznamenání poptávky přes výrobu až po samotnou dodávku. Závěrem nastíní možnosti, jak se společnosti mohou přizpůsobit, aby využily výhody, které nastávající změny nabízejí.

Inspiraci v úvodu kongresu vám přináší

Sean A. Culey
10:30 – 11:00

Dopolední přestávka na kávu

Dopolední panelová diskuze

AKCELERACE. Zákazníci ji požadují, stále rostoucí ekonomika ji podporuje a technologický pokrok ji umožňuje. Ale co logistické procesy? Jsou schopné zvládnout nekonečnou poptávku po rychlejších službách a levnějších cenách? A co my a naši spolupracovníci? Jsme jako lidé schopni udržet tempo a splnit očekávání našich zákazníků a spotřebitelů? Nebo jsme v závodě, jehož tempo nemůžeme udržet a který povede k sebezničení? Tyto otázky a další otázky budou řešeny vůdci logistického průmyslu v dopolední panelové diskuzi.

Řečník 5
Řečník 4
Řečník 3
Řečník 2
Řečník 1
12:00 – 13:30

Oběd a BizLOG

13:30 – 16:00

Odpolední workshopy

Retailog

MALOOBCHOD VYŽADUJE EFEKTIVNÍ LOGISTIKU

Workshop připravený ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu zaměřený na logistiku pro retail – jak kamenné obchody, tak e-commerce – a FMCG.

E-shoplog

PROBLEMATIKA LOGISTIKY E-SHOPŮ

Odpolední workshop věnující se nejdůležitějším aspektům logistiky e-commerce obchodů, především interním skladovým operacím, distribuci a informačním technologiím.

ITlog

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V LOGISTICE

Workshop zaměřený na využití IT v logistice. Pokroky v použití RFID. Informační logistika. Novinky v hlasovém vychystávání. Praktické využití dat. Roboty v logistice…

Autolog

AUTOMOTIVE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST LOGISTIKY

Automotive je velkým zákazníkem celého sektoru logistiky. Jaké má specifi ka? Jaké má požadavky? Co mu naopak můžeme nabídnout?

16:00 – 16:30

Odpolední přestávka na kávu

16:30 – 18:00

Společný odpolední program

Inspirující prezentace na závěru

Udržování našich neudržitelností

Tomáš Sedláček

Odpolední panelová diskuze

Je udržitelnost udržitelná?

Ekologická udržitelnost versus ekonomická udržitelnost. Tlaky na udržitelnost sílí. Teď je ještě ekonomická situace relativně příznivá, můžeme si dovolit být ekologičtí, ale jakmile přijde ekonomický problém, co se stane? Ekologie má vliv i na marketing, ekologie „prodává“. Kdo nás do ekologie tlačí? Ekologie má dopad i na lidské zdroje – zaměstnanci často chtějí pracovat pro firmy, které se chovají ekologicky. Ekologie má vliv i na logistiku. Staví se ekologické sklady. Stojí za to do nich investovat? Co dělají firmy provozující sklady pro to, aby byly sklady ekologické? Na čem v tomto kontextu závisí investice a jaká je její návratnost? A budeme si investice do ekologických řešení ve skladech moci dovolit, až přijde další krize? S tímto tématem velmi souvisí i doprava. Chceme být v dopravě ekologičtí, nicméně náklady za to firmám rostou kvůli dražším technologiím. Unesou zákazníci už tak vysoké náklady, aby dotovali ekologii? Co v tomto směru skutečně znamenají nové technologie a umělá inteligence? Které eko technologie se vyplatí a do jaké míry? Na čem závisí efektivita? Kdo má za ekologii zaplatit? Zejména na tyto stěžejní otázky odpoví panelová diskuse na téma „Je udržitelnost udržitelná?“.

Řečník 5
Řečník 4
Řečník 3
Řečník 2
Řečník 1
18:30 – 23:00

LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER

AUTOLOG

AUTOLOG Prezentace 1

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 1

AUTOLOG Prezentace 2

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 2

AUTOLOG Prezentace 3

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 3

AUTOLOG Prezentace 4

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 4

AUTOLOG Prezentace 5

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 5

E-SHOPLOG

E-SHOPLOG Prezentace 1

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 1

E-SHOPLOG Prezentace 2

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 2

E-SHOPLOG Prezentace 3

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 3

E-SHOPLOG Prezentace 4

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 4

E-SHOPLOG Prezentace 5

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 5

ITlog prezentace 1

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 1

ITlog prezentace 2

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 2

ITlog prezentace 3

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 3

ITlog prezentace 4

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 4

ITlog prezentace 5

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 5

ITLOG

RETAILOG

RETAILOG Prezentace 1

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 1

RETAILOG Prezentace 2

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 2

RETAILOG Prezentace 3

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 3

RETAILOG Prezentace 4

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 4

RETAILOG Prezentace 5

Dolaďujeme detaily – brzo bude zveřejněna

Řečník 5
9:00 – 15:00

SEELOG