uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Aktuální situace a dlouhodobé trendy v automobilovém průmyslu

23. 9. 2021
13:45 – 14:00
Konferenční sál D9

Aktuální situace a dlouhodobé trendy v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl prochází historickou strukturální transformací, zároveň se musí vyrovnávat s přímými i skrytými dopady pandemie koronaviru. Sdružení automobilového průmyslu, partner kongresu EASTLOG, přinese v rámci úvodní prezentace sekce AUTOLOG informace o aktuální situaci i dlouhodobých trendech, které mění jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví v ČR.