uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Autolog

28. 5. 2020
13:30 – 16:00
Konferenční sál D1

Autolog

AUTOMOTIVE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST LOGISTIKY

Automotive je velkým zákazníkem celého sektoru logistiky. Jaké má specifi ka? Jaké má požadavky? Co mu naopak můžeme nabídnout?