uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

AUTOLOG

23. 9. 2021
13:45 – 15:40
Konferenční sál D9

AUTOLOG

Kondice automobilového průmyslu je ukazatelem ekonomiky, přičemž postpandemická ekonomická prognóza není zrovna růžová. Co bude tento předpokládaný pokles poptávky po automobilech v kombinaci s transformací odvětví směrem k elektromobilitě znamenat pro dodavatele a automotive logistiku jako celek? Tomuto problému spolu s mnoha dalšími logistickými výzvami pro dodavatele automobilového průmyslu se bude věnovat workshop AUTOLOG.

Záštita workshopu: Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky