uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Automatizace a digitalizace logistických procesů

12. 5. 2022
13:30 ‒ 13:50
Konferenční sál D9

Automatizace a digitalizace logistických procesů

Příspěvek se zaměří na zajímavé projekty automatizace a digitalizace v logistice společnosti Škoda Auto. Přednášející představí specifika logistického procesu v souvislosti s nástupem elektromobility. Budou zmíněny nové nároky na logistiku při zabezpečení skladování a manipulace s díly pro výrobu elektrovozů, včetně dopadů na změnu kvalifikace personálu.