uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Automobilový průmysl vs. sklady v době postcovidové

23. 9. 2021
14:40 – 15:00
KONFERENČNÍ SÁL D9

Automobilový průmysl vs. sklady v době postcovidové

Jak se projevují dopady koronavirové pandemie na trhu skladovacích kapacit v ČR a co lze očekávat v dalších obdobích? Jsme připraveni na budoucí změny v dodavatelských řetězcích a na tolik diskutovaný near-shoring? Dokáží se sklady dostatečně rychle adaptovat na příchod nových technologií a masový nástup elektromobility?