uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Bezemisní paletová distribuce v Praze

23. 9. 2021
14:20 – 14:40
Konferenční sál C1

Bezemisní paletová distribuce v Praze

Mezinárodní logistický provider DACHSER se řadí mezi inovátory na poli logistiky a svoje trvale udržitelné podnikání modifikuje v souladu s nejmodernějšími trendy. V posledních letech se setkáváme s enormním nárůstem dopravy v centrech velkých měst v kombinaci s tlakem na ochranu životního prostředí, což vede místní municipality k zavádění restrikcí pro vjezd vozidel na konvenční pohon. Proto i společnost DACHSER musí na tyto požadavky reagovat.

City logistika v podání společnosti DACHSER dokáže být bezemisní. Ukazují to zkušenosti z pilotního projektu distribuce zásilek pomocí nákladního elektrokola v centru Prahy. Díky novému modelu elektrokola zahájil jako první logistický provider v České republice i distribuci paletizovaného zboží. Jaké jsou ekologické a ekonomické aspekty? Jaké je vnímání ekologie a city distribuce z pohledu zákazníka, společnosti Bosch Termotechnika, lídra v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody? To se dozvíte v exkluzivní případové studii na kongresu EASTLOG.