uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 13.–14. 5. 2021

CELOSTNÍ LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ