uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Dopolední panelová diskuze: Tisíc a jedna podoba udržitelnosti

Dopolední panelová diskuze: Tisíc a jedna podoba udržitelnosti

Udržitelnost je většinově vnímána v kontextu péče o životní prostředí. A jedná se bezesporu o klíčový pohled, protože zejména doprava a dodavatelské řetězce budou v následujících letech a desetiletích vystaveny výraznému transformačnímu tlaku. Pro budoucnost mají chytrá řešení, která vedou ke snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy. Udržitelnost má však více podob. Například ekonomickou. Pandemie totiž zdecimovala mnoho oblastí podnikání a některé firmy odešly z trhu nebo byly pohlceny. Dále je třeba hledat nové obchodní modely, které budou udržitelné v éře postupující digitalizace. V praxi již funguje umělá inteligence, která mění přístup k řízení výroby, obchodu i dodavatelského řetězce. AI, robotizace a automatizace zásadně promění trh práce, který bude proto hledat svou novou realitu. A s tím bude třeba řešit sociální udržitelnost či udržitelnost lidských a pracovních vztahů. Udržitelnost příštích let má zkrátka mnoho podob a výzev a alespoň některé z nich budeme chtít postihnout v panelové diskuzi na kongresu EASTLOG 2021.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Partner panelové diskuze: