uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Dva pohledy na automatizaci a lidské zdroje

Dva pohledy na automatizaci a lidské zdroje

V úvodní části programu vystoupí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. V souladu s hlavním tématem letošního ročníku – Homo logisticus – se blíže seznámíme s názory obou řečníků na současnou i budoucí pozici člověka v logistice a průmyslu.

  • Proč potřebují průmysl a logistika automatizovat a co to přinese z pohledu zaměstnanosti a produktivity práce?
  • Jak připravit sociální a důchodové systémy na to, aby se společnost v budoucnu vyhnula šokům z nedostatku placené práce?
  • Jak automatizace, digitalizace a robotizace ovlivní budoucí koupěschopnost obyvatelstva a sociální status modrých i bílých límečků?
  • Budou za patnáct let některé obory (např. skladování) ještě potřebovat lidské pracovníky?
  • Co se musí dnes učit děti ve školách, aby byly zítra úspěšné na trhu práce i v životě?

Na odpovědi na tyto a další otázky se můžete těšit během unikátního zahajovacího bloku 25. ročníku kongresu EASTLOG.

Moderátor: Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky