uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Dva pohledy na udržitelnost – průmysl a ekologie

23. 9. 2021
9:15 – 10:15
Konferenční sál C1

Dva pohledy na udržitelnost – průmysl a ekologie

V tématu udržitelnosti se sváří dva základní pohledy. Jako lidstvo musíme jednoznačně více chránit životní prostředí pro sebe, naše potomky, ale i pro ostatní živočišné a rostlinné druhy. Na druhé straně stojí průmyslové, energetické, ekonomické či logistické požadavky, na jejichž základě jsou využívány přírodní zdroje. Podaří se vyvážit tyto zájmy a jsou vlastně všechny tyto zájmy v protikladu? Své pohledy nám v několika strukturovaných blocích nabídnou dvě výrazné osobnosti – Petr Jonák zastupující český průmysl v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Vojtěch Kotecký, přírodovědec, ochránce životního prostředí a bývalý programový ředitel Hnutí Duha.