uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Galavečer logistických inovací

Galavečer logistických inovací

V rámci Galavečera logistických inovací proběhne předání Ocenění LOG-IN – ocenění těch nejlepších inovací a inovátorů z českého logistického trhu za uplynulý rok.

Na rozdíl od jiných ocenění, o jejichž výherci rozhoduje uzavřená porota, jsou vítězové Ocenění LOG-IN  vybráni na základě plné transparentnosti a demokracie – společnosti nominují své projekty nebo produkty a čtenáři časopisu Systémy Logistiky si vybírají vítěze v otevřeném hlasování. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:

  1. Technická a technologická inovace roku
  2. Projektová inovace roku
  3. Inovace v logistických realitách
  4. Fachman roku

Odborný garant pro každou kategorii pomáhá zajistit profesionalitu nominačního a výběrového procesu a zároveň doplňuje jeho pohled na inovace v dané kategorii. Letošními odbornými garanty jsou:

  • pro kategorii Technická a technologická inovace roku: Prof. Vladimír Mařík, profesor, ČVUT
  • pro kategorii Projektová inovace roku: Oldřich Petránek, nezávislý logistický odborník
  • pro kategorii Inovace v logistických realitách: Jakub Holec, CEO, 108 Agency
  • pro kategorii Fachman roku: Miroslava Jechoux, prezidentka Klubu logistických manažerů

Moderátorkou galavečera je Daniela Písařovicová z DVTV.