uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Hledání cesty k udržitelnější logistice pomocí studií LCA

23. 9. 2021
10:15 – 10:30
Konferenční sál C1

Hledání cesty k udržitelnější logistice pomocí studií LCA

Zejména nákladní doprava, ale také skladování nebo balení mají zásadní negativní dopady na životní prostředí. V příspěvku se podíváme na to, jak mohou být logistika a dodavatelské řetězce udržitelnější z hlediska životního prostředí. Zazní také, jaké konkrétní kroky lze realizovat v dopravě nebo ve skladech. Doporučení vycházejí z hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (LCA). Tyto studie dokážou v úplnosti popsat energetické či materiálové vstupy v rámci celého řetězce a přinést zásadní zjištění pro snižování energetické či materiálové náročnosti nebo pro hledání neefektivit.