uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Kulatý stůl pro HR manažery a manažerky z logistiky

12. 5. 2022
13:30 – 15:30
Konferenční sál D8

Kulatý stůl pro HR manažery a manažerky z logistiky

Situace v oblasti lidských zdrojů je přinejmenším turbulentní. Logistický trh trpěl nedostatkem pracovníků na mnoha úrovních, a nyní vše dále komplikuje válka na Ukrajině. Mnoho práceschopných mužů je povoláno bránit svou zemi a do Česka přicházejí převážně matky s dětmi, jejichž pracovní začlenění je pochopitelně limitováno nutností plnit i roli rodiče. Zdá se, že jediné, co brzdí silnému rozvoji logistického trhu, je právě nedostatek pracovních sil.

Společnosti, které přikročí k automatizaci a robotizaci, zároveň čelí několika výzvám: Zmiňme aspekty jako finance, návratnost, nižší flexibilita, aktuální možnosti dodavatelů technologií či nutnost najít rovnováhu mezi stroji a lidskými pracovníky. Protože situace je takto složitá, rozhodli jsme se do programu vrátit jeden z dlouhodobě oblíbených workshopů – HRLOG. Nikoliv ale jako workshop prezentujících a posluchačů, ale jako kulatý stůl, ke kterému jsou přizváni všichni zájemci. Počítá se každý názor, inspirativní je každá případová studie.

Moderátor: Roman Molek, Transearch International