uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Jak restartovat ekonomiku, a naopak zkrotit inflaci

25. 5. 2023
16:30 – 17:00
Konferenční sál C1

Jak restartovat ekonomiku, a naopak zkrotit inflaci

Česká ekonomika si prošla „perfektní bouří“. Koronavirový šok byl vystřídán cenovým šokem, ke kterému se záhy přidal válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojený energetický šok. Nejistota nabyla extrémních úrovní. Produkční kapacita ekonomiky se pod tíhou šoku snížila a pádivý růst produkčních a životních nákladů vedl firmy a domácnosti k úsporám. Nastartovat ekonomiku bude vyžadovat strukturální změny, modernizaci hospodářství, posílení jeho odolnosti, investice do nových technologií ale také lidí – lidského kapitálu. Česká ekonomika se nachází ve fázi hledání nových výkonných motorů růstu.