uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Když s logistikou pomáhá 5G

Když s logistikou pomáhá 5G

Zásadními výzvami při skladování v e-commerce jsou náklady a nedostatek lidských zdrojů. Uplatnění technologie 5G Campus při naskladnění a vychystávání zboží už není jen otázkou diskuze, v případové studii společností Dextrum a T-Mobile se stala realitou. Na skutečných příkladech řešení 5G Campusu lze sledovat zásadní přínosy v různých fázích práce ve skladu, ať již je to oblast naskladnění a vychystávání zboží metodou „G2P“, řízení robotického ramene ze serveru mimo rameno za účelem úspor, rozpoznávání a zpracování obrazu anebo řízení autonomního vysokozdvižného vozíku. Projekt znamenal nejen mnoho přínosů napříč celým procesem, ale je možné identifikovat pozitivní dopad na koncové zákazníky, což bylo také jedno z hlavních kritérií hodnocení jeho úspěšnosti.