uvádí...
23. kongres EASTLOG, 17-18/09, 2020

Proměna skladů aneb Jak hledat sklad, který obstojí před výzvami příštích let – PANELOVÁ DISKUZE

Proměna skladů aneb Jak hledat sklad, který obstojí před výzvami příštích let – PANELOVÁ DISKUZE

Za posledních deset let prošly sklady neuvěřitelným vývojem. V první části diskuse se zamyslíme nad tím, jaká byla povaha této změny, jak ji přijali zaměstnanci, jak se s množstvím skladů v krajině proměnilo veřejné mínění a do jaké podoby se dostaly nejvyspělejší sklady současnosti? Zeptáme se také na to, jak budou vypadat sklady za další dekádu. V druhé části diskuse se přeneseme do žhavé současnosti. S rychlým vývojem obchodování a logistiky je spojena závislost firem na moderních skladech, na trhu však přetrvává nedostatek těchto prostor. Často se také řeší dilema greenfield versus brownfield. Zaměříme se tedy na otázku, jak hledat „ideální“ sklad, který v následujících letech dokáže čelit podobně dramatické a rychlé proměně, jakou jsme zaznamenali v poslední dekádě.

Moderuje Stanislav Břeň