uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Nový sklad společnosti Coca-Cola HBC v Praze – Kyjích

24. 9. 2021
9:00 –12:00
Praha - Kyje

Nový sklad společnosti Coca-Cola HBC v Praze – Kyjích

Nový plně automatizovaný sklad společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je jednou ze současných zásadních investic do modernizace výrobní a logistické infrastruktury v České republice v jejím pražském výrobním závodu a je zřejmě největším logistickým projektem společnosti vůbec. Vyniká použitím moderních skladových technologií, mírou automatizace, skladovou kapacitou přes 20 tisíc palet i vysokou rychlostí automatického uskladnění a vyskladnění, které pracuje na systému just-in-time. Systém je tak schopen připravit palety na expedici po nahlášení řidiče na vrátnici ještě před tím, než zacouvá k nakládací rampě.

Při výstavbě se rovněž zohlednily prvky udržitelnosti, kdy např. srážkové vody jsou místo klasické betonové retenční nádrže odváděny přes nově vybudovaný suchý poldr do rozšířeného původního mokřadu, což je zcela v souladu se zdejší přírodou. Zároveň byly vybudovány protihlukové stěny a instalovány tlumiče dalších zdrojů hluku, aby se maximálně zlepšil komfort občanů přilehlých městských částí.