uvádí...
27. logistický kongres EASTLOG, 30.–31. 5. 2024

Panelová diskuze: Ekonomické limity české a evropské logistiky

Panelová diskuze: Ekonomické limity české a evropské logistiky

Jak si stojí česká, německá a evropská ekonomika? Jaká rizika jsou pro evropské firmy včetně těch logistických spojena s plíživým protekcionismem USA? Stahují se firmy z Číny do Evropy nebo její blízkosti, nebo se pouze přesouvají do „levnějších“ zemí takzvané Altasie? Zbavili jsme se již závislosti na ruské ropě a plynu a nakolik jsou nové zdroje bezpečné a cenově stabilní? Jak se bude vyvíjet inflace a co to bude znamenat z hlediska vývoje odměňování ve firmách? Umíme se poučit z uplynulých krizí? Jaké nové poznání pro fungování firem přinesly covid, válka na Ukrajině, volatilita dodávek, nespolehlivé dodávky energií či vysoké ceny vstupů? Mají investice do automatizace a robotizace z ekonomické pohledu vždy jen kladné znamínko? V ekonomickém panelu vneseme více světla do mnoha domněnek s předními ekonomy a zástupci státního i soukromého sektoru.

Moderátor: Jan Pokorný