uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Panelová diskuze: Město jako logistická výzva

Panelová diskuze: Město jako logistická výzva

Ve městech žije stále více lidí, kteří zde také více nakupují. To jsou dva hlavní faktory, které v posledních letech stojí za masivním rozvojem městské logistiky. Nejsou však jediné. Jak se potřebám city logistiky podřizují plány developerů, kteří připravují prostory pro skladování a distribuci? Jakými způsoby lze přepravovat potřebné zboží ve stále hustější dopravě? Je možné dále optimalizovat závozy do center měst, aby byly splněny všechny nároky související s legislativou i ochranou životního prostředí a obyvatel? Přijdou nová distribuční schémata a inovace pro zásobování měst?

Moderátor: Marián Nič, EIT Urban Mobility