uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 25.–26. 5. 2023

Panelová diskuze: Nákladní doprava na rozcestí

25. 5. 2023
14:50 – 15:50
Konferenční sál D1

Panelová diskuze: Nákladní doprava na rozcestí

Jak zpřísňující ekonomické limity, zejména norma Euro 7, ovlivní budoucnost nákladní dopravy? Kde jsou aktuální limity alternativních paliv pro nákladní dopravu? Prosadí se v těžké nákladní silniční dopravě elektřina, plyn, vodík, syntetická paliva nebo ještě něco jiného? Jaké jsou možnosti přechodu na elektrickou trakci, bateriové pohony či palivové články pro železniční vozidla? Jak důraz na ekologizaci a dekarbonizaci nákladní dopravy ovlivní ceny přeprav? Jak tranzitní dopravu v Evropě omezují dopravní kongesce, celní či bezpečnostní bariéry a spory mezi státy? Co je dnes nejnáročnější na práci řidiče a jak lze odstranit limity, jež brání vstupu nových řidičů do oboru? Panují na trhu férová pravidla pro získávání zakázek? Jak situaci v nákladní dopravě ovlivňuje automatizace a digitalizace – při plánování přeprav, rezervacích vykládek a nakládek, pohyb dokumentace, sledování nákladů či dopravní techniky atd.? V diskuzi s dopravními odborníky zodpovíme nejen tyto otázky.