uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Efektivitu přeprav v automotive sektoru zvyšují i gigalinery

17. 9. 2020
14:15-14:30
Konferenční sál D9 + D10

Efektivitu přeprav v automotive sektoru zvyšují i gigalinery

Letos se hrálo o budoucnost české silniční nákladní dopravy. Jaké výzvy čekají z hlediska dopravy segment automotive? Jakou roli v tomto směru hrají např. gigalinery? Kdy dává jejich využití v automotive význam? Klíčová je efektivita!