uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Průmysl 4.0 v České republice

23. 9. 2021
13:45 – 14:00
Konferenční sál D8

Průmysl 4.0 v České republice

Implementace konceptu Průmysl 4.0 prochází v České republice, stejně jako v ostatních průmyslově vyspělých státech, různými fázemi. Bohužel některé ze základních atributů Průmyslu 4.0 byly v minulých letech vlivem různých mediálních zkratek a zjednodušení velmi opomíjeny. Pojem byl často degradován na robotizaci a digitalizaci čehokoliv. Naštěstí je v poslední době fenomén Průmysl 4.0 dáván do přímé souvislosti s procesem digitální transformace firem. Ve společnostech, které svoji digitální přeměnu započaly, si šíři konceptu Průmysl 4.0 uvědomují. Kongresový příspěvek poukazuje na stále více se rozevírající nůžky mezi podniky, jež posilují digitální zralost, a firmami, které svou digitální transformaci odkládají.