uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Průmyslové brownfieldy a jejich využití pro městskou logistiku

23. 9. 2021
14:00 – 14:20
Konferenční sál C1

Průmyslové brownfieldy a jejich využití pro městskou logistiku

Případová studie se zaměří na revitalizaci průmyslového brownfieldu v rámci města Brna a jeho opětovné využití pro průmyslovou výstavbu se zaměřením na městskou logistiku a výrobu. Představí konkrétně průběh revitalizace bývalého areálu společnosti Zetor a ukázat úhel pohledu developera a nájemce. Budou představeny důležité aspekty z pohledu investora do území, jako jsou zátěže a limity území, stavební připravenost, omezení pro výstavbu, majetkoprávní situace, návrh zástavby, výstavba dle požadavků klienta, zohlednění dalšího rozvoje s ohledem na územní plánování apod., ale také kritéria ovlivňující rozhodnutí nájemce jako je vhodnost lokality, návrh provozu a dispozice budovy včetně zhodnocení plánů a reálného provozu. Nástin obou pohledů na tuto problematiku představí Pavel Blažek jako zástupce developera CTP a Aleš Malucha za společnost Rohlík.cz.