uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023

Robotizace logistických nemovitostí a její vliv na zaměstnance

12. 5. 2022
10:00 ‒ 10:30
Konferenční sál C1

Robotizace logistických nemovitostí a její vliv na zaměstnance

Společnost Amazon, pro kterou Panattoni v Kojetíně buduje moderní robotické centrum ve své první vícepodlažní budově v ČR, má se spoluprací lidí a techniky v logistickém provozu bohaté zkušenosti. Pracoviště zaměstnanců v logistice se za poslední dekádu změnilo k nepoznání. Nejen samotné skladové haly, ale i automatizované technologie uvnitř zásadním způsobem mění způsob práce a požadavky na zaměstnance. V čem se liší logistika a práce logistických pracovníků v tradičním distribučním centru, které má Amazon v Dobrovízi, od toho právě budovaného v Kojetíně? Změní robotizace a automatizace provozů rostoucí nároky na počty zaměstnanců v logistice či na jejich dovednosti?