uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Štěstí přeje flexibilním

17. 9. 2020
14:30-15:00
Konferenční sál C1

Štěstí přeje flexibilním

V dnešním světě neustálých změn způsobených rychlým technologickým pokrokem a nepředvídanými okolnostmi, jako je pandemie covid-19, je zásadní, aby byl člověk flexibilní a schopný se rychle a plynule přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám. Jim Whitehead, středoevropský distribuční ředitel společnosti Tesco Stores, bude hovořit o tom, jak aktivně rozvíjet svou distribuční síť a obchodní plán tak, aby byl přizpůsobivý a flexibilní pro obchodní a tržní změny, globální problémy a životní prostředí. Rovněž bude diskutovat o krocích, které podnikla společnost Tesco k řešení jedné z nejdůležitějších výzev dnešního maloobchodu: plýtvání potravinami.