uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Svět (z) korony

17. 9. 2020
9:30 – 10:30
Konferenční sál C1

Svět (z) korony

Svět ještě nikdy nezažil takový ekonomický stop stav. Jaký smysl v tom hledat? Je všechno zlé k něčemu dobré nebo je to jen zbytečné šití stříbrnou nití? Co to může znamenat pro další vývoj naší planety? Vyřeší se tato otázka spojením filozofie a ekonomie nebo jakým úhlem pohledu v ní číst?