uvádí...
25. logistický kongres EASTLOG, 12.–13. 5. 2022

Udržitelná městská logistika vyžaduje nová řešení

23. 9. 2021
14:40 – 15:00
Konferenční sál C1

Udržitelná městská logistika vyžaduje nová řešení

Města se dnes neobejdou bez hladkého fungování nákladní dopravy. Toto odvětví se rychle přizpůsobuje novým trendům jako e-commerce a služby na vyžádání. Ty však mohou způsobit další problémy, pokud se nezaměříme na jejich udržitelnost – zvyšuje se počet vozidel a ujetých kilometrů a také se vytvářejí neudržitelné pracovní podmínky pro doručovací společnosti.

Zavádění udržitelnosti v městské logistice vyžaduje spolupráci mezi širokou škálou partnerů a také nové obchodní modely a technologie. Efektivní řešení předpokládá celou plejádu inovací v oblasti vozidel, přístupů v zadávání veřejných zakázek a nákupu, řešení konsolidace, služeb hubů, modelů výroby (např. v blízkosti spotřeby), softwaru pro optimalizaci přepravy či postupů pro řízení nakládky/vykládky. Vhodně zavedené inovace a způsoby práce mohou podpořit dekarbonizaci dopravního systému a vytvořit přívětivější městské prostory takovým způsobem, aby nákladní doprava stále plnila svou integrální funkci dodávání zboží.