uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Úspěch v době digitální: Potřeba koperníkovské revoluce v podnikání

17. 9. 2020
16:30 – 17:30
Konferenční sál C1

Úspěch v době digitální: Potřeba koperníkovské revoluce v podnikání

V této vizuálně bohaté prezentaci, založené na obsahu své nové knihy „Transition Point“, přibližuje Sean A. Culey, jako nová vlna revolučních technologií zásadně mění téměř všechny aspekty dodavatelského řetězce, včetně vztahu mezi zákazníkem a firmou. Představí pohled do velmi blízké budoucnosti, kdy nadcházející, mnohými paralelními „nepříjemnostmi“ doprovázená, automatizace povede k hodnotovému řetězci, který je plně automatizovaný, personalizovaný a lokální.

Pomocí videí a inovativních prezentačních nástrojů odhalí povahu těchto změn, a to od zaznamenání poptávky přes výrobu až po samotnou dodávku. Závěrem nastíní možnosti, jak se společnosti mohou přizpůsobit, aby využily výhody, které nastávající změny nabízejí.

Inspiraci na kongresu vám přináší