uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Úvodní slovo

28. 5. 2020
9:00 – 9:15
Konferenční sál C1

Úvodní slovo