uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021

Zkušenosti z realizací automatizace v automobilovém průmyslu

Zkušenosti z realizací automatizace v automobilovém průmyslu

Slovo automatizace je v posledních pěti letech jako magnet. Přitahuje logistiky i výrobní manažery, kteří stojí před výzvou optimalizace přetížených provozů. Zvláště pak v oblasti automobilového průmyslu nacházejí automatizované logistické procesy zcela oprávněně své uplatnění. A není to pouze tento obor, který využívá rytmizace výroby, hledá výrazné úspory a reaguje na hraniční nedostatek pracovníků. Současně s velkou poptávkou po automatizované manipulaci a skladování se také ukazují zcela zřetelně i typické otazníky každé nové implementace. Kdy je vhodné o automatizaci uvažovat, jakou formu automatizace zvolit a jaký je nutný postup a rozfázování příprav?

VIDEOPOZVÁNKA NA PREZENTACI