uvádí...
26. logistický kongres EASTLOG, 24.–26. 5. 2023
Digitalizace: Výhra v odběratelsko-dodavatelských vztazích

DIGILOG

Jasný dopad pandemie na člověka, v případě firem tedy na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Miniloady, shuttle systémy, AGV, AMR, strojové učení, drony,...
Read More