uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021
Případová studie – udržitelná logistika

Digilog

Jasný dopad pandemie na člověka, tedy v souhrnu na zaměstnance, urychlil implementaci automatizovaných a robotizovaných logistických procesů. Po pandemii bude tlak na tento typ inovací pokračovat...
Read More

Nové karty, nová hra

Hospodářství nejen v České republice se rozpoltilo. Vlivem pandemie prošla některá odvětví nebývalým rozvojem, jiná však ze stejného důvodu čelila existenčním potížím. Pro snadnou ilustraci...
Read More

Retailog

Maloobchod a sektor FMCG čelily během pandemie obrovským výzvám a mnohé z nich budou pokračovat ještě dlouho po ní. Posun směrem k e-commerce, poptávka spotřebitelů po...
Read More