uvádí...
24. logistický kongres EASTLOG, 23.–24. 9. 2021
Úvodní slovo zlatého partnera

Retailog

MALOOBCHOD VYŽADUJE EFEKTIVNÍ LOGISTIKU Workshop připravený ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu zaměřený na logistiku pro retail – jak kamenné obchody, tak e-commerce...
Read More

Autolog

AUTOMOTIVE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST LOGISTIKY Automotive je velkým zákazníkem celého sektoru logistiky. Jaké má specifi ka? Jaké má požadavky? Co mu naopak můžeme nabídnout?